bravo6 Skrev i forumet
Allmänt
"Jag tror att vi har den här outtalade regeln i filmen att..."