Skribent

Kim Nilsson

17 december 2010 | 11:01

Kulturministern KU-anmäld för filmbrev

Lena Adelsohn Liljeroth (M) anklagas för att försöka styra Svenska Filminstitutet efter att ha skrivit ett brev till SFI:s tillförordnade VD Bengt Toll där hon tycker att han gått för långt i sitt uttalande till media om digitaliseringsstöd.

Adelsohn Liljeroth ska ha påpekat att Toll använt ett "högt tonläge" när han sagt till pressen att han önskat att regeringens 60 miljoner i digitaliseringsstöd delas ut redan 2011 i stället för början av 2012. Kulturministern skrev bland annat i brevet att hon fann det "anmärkningsvärt" att Toll kommunicerat sin åsikt.

Men nu tycker Berit Högman (S) att det är Adelsohn Liljeroth som betett sig anmärkningsvärt i sitt brev och anmäler henne till Konstitutionsutskottet för att stridit mot grundlagen genom att försökt ha styrt SFI, vilket inte är tillåtet. Högman, som är ordförande i kulturutskottet, menar också att SFI bara har agerat enligt sitt uppdrag genom sina uttalanden och kallar brevet för ett "förtäckt hot om mindre anslag", skriver Göteborgs-Posten. Ett beslut kan komma först i maj eller juni från KU.

| 17 december 2010 11:01 |