Film

Skribent

Emil Skelterwijk

11 september 2013 | 21:01

Hur klarar din kommun en utomjordisk attack?

Och hur hanteras Godzilla eller jordens undergång i dina trakter? Vi har koll på läget.

1996 gav han oss en hederlig jävla alienattack. 1998 tvingade han oss bevittna konsten av när en jätteödla utplånar halva New York. 2004 var vädret antagonisten och 2009 var det "2012" - en studie i hur man får alla andra katastroffilmer att framstå som små söta påskkycklingar.

Nu den 20 september kommer nästa härdsmälta "White House Down". Mannen med dirigentpinnen heter Roland Emmerich - en man som helt enkelt kan det där med katastrofer på film. Men vad vi glömmer i allt munväder om att det är divertissemang är att det kan ju faktiskt ske IRL (In real life - I verkliga livet... döm mig inte för min strävan efter att vara modern).

För att stilla era nerver har jag tagit kontakt med några av våra kära kommuner för att ta reda på var de står i frågan: Vad de skulle göra om en katastroffilm blev realitet? Så här blev svaren:

Petra Lundberg sitter som Trygghets- och säkerhetssamordnare i Malmö. Så här skulle Malmö stad gå tillväga om de skulle bli invaderade av aliens:

- Malmö stad har en ständig hög beredskap, med personal som är beredda att snabbt hantera uppkomna krissituationer. Bland annat har Malmö stad en så kallad Tjänsteman i beredskap (TiB) - TiB är kommunens "larmmottagare" och nås dygnet runt, året runt. TiB är polis, räddningstjänst och andra aktörers ingång i kommunen om något allvarligt skulle drabba Malmö. TiB:s uppgift är att löpande följa händelseutvecklingen i kommunen och i omvärlden för att vid behov initiera krishantering.

Hon kunde även lugna med:

- Om akut fara hotar kan kommunen gå ut med ett Viktigt meddelande till allmänheten, även kallat VMA. Signalen är en 7 sekunder lång ton följd av 14 sekunders tystnad. VMA-signalen ljuder i minst 2 minuter. Det är vårt snabbaste varningssystem och för att det ska kunna rädda ditt liv måste du veta vad du ska göra om du hör signalen; gå inomhus eller stanna inne där du är, stäng dörrar, fönster och ventilation, lyssna på lokalradio för information.

Norrköpings säkerhetssamordnare Richard Tjernström skulle tackla jordens undergång på detta taktiska sätt:

- Om jordens undergång är nära skulle detta såklart inte bli enbart en fråga för Norrköpings kommun, Östergötlands län, Sverige eller Europa utan också en global fråga... Vi skulle sannolikt handla enligt världssamfundets rekommendationer samt i enlighet med Länsstyrelsens föreskrifter då de ju är Svenska statens representation i vår region.

På Haparandas säkerhetssamordnare Daniel Edström lät det som att han hade total koll på hur man skulle tackla Godzilla vid en konfrontation:

- Under höjd beredskap så träder kommunstyrelsen in och leder den del av det civila försvaret som kommunen skall bedriva. När det gäller väpnat angrepp så är försvarsmakten ytterst ansvarig för att möta detta och kommunen kommer då att stödja det militära försvaret. Här sker i huvudsak en samverkan med försvaret om hur resurser ska fördelas och prioriteras samt även i detta fall ska kommunen kunna leverera kommunal service eller vid behov evakuera.

Så här hade alltså några av våra kommuner tänkt handla om katastroffilmerna blev faktiska. Jag vet inte vad ni säger men jag kommer nog känna mig ganska trygg i natt när jag kryper ner under mitt täcke. För någonstans därute sitter faktiskt människor med en plan för hur de ska "fightas" mot ofinkänsliga marsianer och högresta kräldjur. Den måhända inte vara vattentät men det finns ett tillvägagångssätt - ring TiB så fixar han biffen!

| 11 september 2013 21:01 |