Film

Skribent

Carl Adam Anderberg

6 augusti 2015 | 20:00

Hur är det med mångfalden i filmvärlden egentligen?

Om du är trött på genus-snacket i media, kolla in det här.
Det har varit på tapeten i åratal; hur diversifierad är filmvärlden? Hur många kvinnor respektive män figurerar i handlingarna? Hur många homosexuella? Det så kallade Bechdel-testet är ett sätt att försöka luska fram ett svar, gammal hederlig statistik är ett annat. Deadline har tagit del av en studie som visar den sanna representationen av kvinnor, människor med annan hudfärg än vit, och HBTQ-personer i filmer som släppts de senaste 7 åren.

Vi listar de intressantaste punkterna:

- Bara 11 % av de 700 filmer som medverkade i studien hade kvinnor i ungefär hälften av alla talroller, 69.8 % av alla karaktärer var män, en könsratio på 2,3 män per kvinna.

- År 2014 hade 17 av 100 filmer inga svarta skådespelare, över 40 filmer hade inga asiatiska skådespelare, och bara 21 filmer hade en kvinna i huvudrollen, och ingen film hade en transperson-karaktär. 73,1 % av alla namngivna eller talande karaktärer var vita.

- År 2014 var bara 15,8 % av alla regissörer, manusförfattare och producenter kvinnor, varav enbart 1,9 % av alla regissörer var kvinnor, och bara 4,7 % av alla regissörer var svarta.

- Kvinnor var, som väntat, sexualiserade på film i större utsträckning än män. I studien var 27,9 % av alla kvinnliga karaktärer klädda utmanande och bara 8 % av alla manliga karaktärer. 12,6 % av kvinnliga karaktärer refererades till som attraktiva, gentemot 3 % av alla manliga karaktärer, och 26,4 % av alla kvinnliga karaktärer visade nakenhet, gentemot 9,1 % av alla manliga.

- Homosexuella karaktärer är representerade ännu mer sällan. Av 4610 talroller i studiens 700 undersökta filmer, var bara 19 stycken, eller 0.4 %, bi- eller homosexuella. Det är nästan en tiondel av den faktiska procentsatsen homosexuella människor i USA, som var 3,8 % av alla människor år 2012.

- Ett undantag till allt det här är representationen inom animerad film, där det år 2014 fanns 25,4 % fler karaktärer från underrepresenterade grupper än vad det fanns år 2007, men det går nästan att härleda till en enda film; förra årets "Manolos magiska resa".

Störs du av brist på diversitet i filmvärlden?
| 6 augusti 2015 20:00 |