Klipp

Skribent

David Sjögren

11 augusti 2015 | 21:00

Magnifik video utforskar färgens kraft i filmskapandet

Hur kan man berätta en historia med hjälp av färger?
Färger finns som bekant naturligt runt oss i våra omgivningar. Men färger är också ett viktigt och högst användbart verktyg för filmskapare, och har så alltid varit. (Ja, svart och vitt är också färger.) I en alldeles strålande videoessä ger Lewis Bond en introduktion till hur färg använts genom historien, från Georges Meliès handmålade bildrutor till dagens alla effekter och digitala möjligheter, för att vidare diskutera färgens betydelse för filmkonsten och hur den kan användas för att uppfylla olika syften.

Se den 16 minuter långa videon nedan eller på YouTube.


Med hjälp av en hel ocean av filmexempel förklarar Bond pedagogiskt och intressant om hur man kan använda olika färger för att framkalla olika stämningar, känslor och psykologiska reaktioner. Rött för rädsla och blått för drömmar, till exempel. Samma färger kan också tillskrivas olika betydelser i olika sammanhang: rött kan till exempel lika väl framhäva värme och kärlek som rädsla och fara. Man kan också färgsätta för att förstärka miljöer eller för att ge uttryck för symbolism och karaktärsdrag.

Bond beskriver hur verktyg som balans, färgstyrka, nyanser, komplementfärger och kombinationer kan användas på olika sätt för att tjäna olika syften och ändra tonen på hela filmen. Man kan använda starkt distinkta färger för särskilt viktiga objekt, för att leda åskådarens uppmärksamhet till just detta (den lilla flickan i röd jacka i den annars svartvita "Schindler's List", till exempel). Färger skickar viktiga signaler och bär inneboende meningar, vilket gör att vi till exempel kan känna av vilket lasersvärd som tillhör den gode och vilket lasersvärd som tillhör den onde. Färger kan anspela på associationer, vilket gör att vi kan sammankoppla föremål och miljöer med en viss person eller en särskild mening.

Färg på film är sannerligen vackert och fascinerande, och klippet ovan är bland det bättre som YouTube har att erbjuda.

En svår men spännande fråga: Vilken är den bäst färgsatta filmen ni sett?
| 11 augusti 2015 21:00 |