Limbo 2023-

Drama
Sverige
Svenska
Limbo poster

Synopsis

Limbo handlar om Ebba, My och Gloria, vars söner lånar en bil och råkar ut för en svår bilolycka. Alla tre skadas, men värst drabbad är Ebbas son Jakob som får livshotande skador med en osäker utgång. Den katastrofala bilolyckan sätter kvinnornas relation till varandra och sina familjer på prov.
Du kan betygsätta efter premiär