Watching the Detectives #6

26 Februari 2014 | 15:01

Watching the Detectives #6: Haunted Houses

Allt från kryptiska teologibudskap till Heat-referenser analyseras när vi tar oss an det sjätte avsnittet av "True Detective".