Skribent

Kim Nilsson

1 september 2010 | 15:13

Analogt filmkontor i Stockholm läggs ned

Det är svåra tider även för filmbranschen. Nordisk Film Post Production i Stockholm stängs helt i slutet av 2011.

Först kommer kontoret att gradvis avvecklas innan det stänger helt.

FilmNyheterna skriver att det är den svikande marknaden för analog efterproduktion och laboratorietjänster som är orsaken till nedläggningen. I stället kommer Nordisk Film att satsa på den digitala verksamhet som finns i Danmark.

Ambitionen kommer dock att vara att hålla en normal produktionsnivå under 2010-2011. Att kontoret läggs ned kommer antagligen att innebära att det efter 2011 inte finns ett fullservicelaboratorium i Sverige.

| 1 september 2010 15:13 |