Film

Skribent

Miriam Sposito

1 augusti 2018 | 19:00

8 viktiga filmer som tar upp psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa har länge varit något som är väldigt tabu och skämmigt att prata om, därför är det extra viktigt att lyfta ämnet och våga vara öppen med det.
Vi har listat åtta filmer som tar upp psykisk ohälsa på olika sätt, allt från depression till schizofreni och hur den som lider utav en psykisk sjukdom såväl som närstående drabbas av situationen. Dessa åtta filmer har även bidragit och bidrar fortfarande till att det pratas mer om psykisk ohälsa i samhället.
 
Abstract abstract art 3d   31141940 2560 1600
 

”It’s Kind of a Funny Story” (2011)

 
Efter att ha övervägt att begå självmord hamnar 16-åriga Craig på en psykiatrisk avdelning för vuxna för att få hjälp med sin depression och stress. Filmen visar hur psykisk ohälsa kan ta sig form i en ung killes liv. Denna film är viktig ur det perspektiv att det går att få hjälp och må bättre och att det inte är skamligt att be om hjälp, det är ett väldigt viktigt budskap. Filmen visar också att man inte måste vara helt ”galen” för att bli intagen till ett psykiatriskt sjukhus, det finns alla sorter människor med olika behov av hjälp.
 
Abstract abstract art 3d   31141940 2560 1600
 

”Du gör mig galen” (2012)

 
Manodepressiva Pat Solatano kommer hem till sina föräldrar igen efter att han har vårdats på en psykiatrisk klinik. Under filmens gång får vi följa Pat och hur det kan vara att leva med en bipolär sjukdom. Att prata om tabuämnen såsom psykisk ohälsa kan ibland vara lättare med humor, komedin i denna film gör att det är lättare att ta till sig ämnet och få mer förståelse kring det. Samtidigt som humorn inte tar över och vågar ge utrymme till det allvarligare temat i filmen.
 
Abstract abstract art 3d   31141940 2560 1600
 

”Stulna år” (1999)

 
Susanna som lider utav borderline personlighetsyndrom blir intagen på ett mentalsjukhus, på sjukhuset blir hon vän med tjejerna som alla är där av olika skäl, bland annat Lisa som varit intagen i flera år. Till skillnad från de två tidigare nämnda filmerna så är detta en lite mer ”tung” film om detta ämne, men lika stark och allvarlig. Det visar även hur man såg på psykiska sjukdomar förr i tiden och att det oftast ansågs vara ”galningar” som led av psykisk ohälsa.
 
Abstract abstract art 3d   31141940 2560 1600
 

”A Beautiful Mind” (2002)

 
Denna film skildrar John Forbes Nash liv, nobelpristagare i ekonomi. Ett matematiskt geni som utvecklar sjukdomen schizofreni. Filmen visar hur schizofreni kan visa sig i en människas liv och hur det kan vara att leva med sjukdomen. Även om Johns schizofreni blir ett hinder i hans vardag så bevisar han att det går att lyckas och göra karriär även med en psykisk sjukdom.
 
Abstract abstract art 3d   31141940 2560 1600
 

”Gökboet” (1975)

 
Kriminella Randle McMurphy vill slippa hamna i fängelse och låtsas vara psykisk sjuk för att få bli placerad på ett mentalsjukhus istället. Filmen tar upp många olika typer av psykisk ohälsa och visar även på hur ett liv på mentalsjukhuset kunde se ut förr och hur dåligt behandlade patienterna blev. Men filmen visar också, precis såsom många andra filmer har gjort, att man inte är helt galen och knäpp bara för att man är annorlunda.
 
Abstract abstract art 3d   31141940 2560 1600
 

”Black Swan” (2010)

 
Balettdansösen Nina Sayers lever för balett och hennes stora passion tillåter henne att sätta en enorm press på sig själv. Men jakten på perfektion blir som en besatthet för Nina till den grad att hon utvecklar psykoser som hon hamnar i, med hallucinationer och självskadebeteende. Filmen visar också hur svårt det kan vara att se när strävan efter att bli så bra som möjligt går över till att bli farligt. Det är oftast mer okej att sätta press på sig själv och kämpa hårt utan något stopp när det handlar om att nå sina drömmar. Men det är viktigt att tänka på att ingen mår bra av för höga krav.
 
Abstract abstract art 3d   31141940 2560 1600
 

”Fight Club” (1999)

 
En historia om en man med sömnsvårigheter som möter sin raka motsats, den tuffa Tyler Durden. Mannens möte med Tyler vänder upp och ner på hela hans liv och samtidigt påbörjar han en kamp mot sig själv. Denna historia tar upp hur det kan vara att leva med en personlighetsstörning ur den drabbade personen synvinkel. Hur verkligheten formas utifrån personlighetsstörningen och hur realistiskt något som är påhittat av hjärnan kan kännas.
 
Abstract abstract art 3d   31141940 2560 1600
 

”Gilbert Grape” (1994)

 
Denna film handlar om Gilbert Grape och hans liv i den lilla amerikanska staden Endora. Gilbert har huvudansvaret i hemmet och måste ta hand om sin bror Arnie, som har autism. Samtidigt lider hans mamma utav en depression och har blivit extrem överviktig efter att pappan tagit livet av sig. ”Gilbert Grape” porträtterar inte bara varje individs sjukdom utan också hur en psykisk ohälsa kan påverka en hel familj och hur närstående kan drabbas av sina nära och käras sjukdomar.
 
Vilka andra filmer tycker du borde vara med på listan?
| 1 augusti 2018 19:00 |