• Tori and Lokita (2022) Regissör
  • Unge Ahmed (2019) Regissör
  • Den okända flickan (2016) Regissör
  • Två dagar, en natt (2014) Regissör
  • Pojken med cykeln (2011) Regissör
  • Lornas tystnad (2008) Regissör
  • Barnet (2005) Regissör
  • Sonen (2002) Regissör
  • Rosetta (1999) Regissör
  • Ett löfte (1997) Regissör