Film

Skribent

Mats Karlsson

4 mars 2015 | 11:00

Oscarsakademien överväger att gå tillbaka till 5 Bästa film-nomineringar

Det sex år långa experimentet med upp till 10 nomineringar ser ut att vara ett minne blott.
Oscarsakademien ändrade reglerna för Bästa film 2009 och lät 10 filmer bli nominerade och har sedan dess experimenterat med olika antal. Vid årets Oscarsgala blev 8 filmer nominerade i kategorin Bästa film. Nu skriver Hollywood Reporter att akademien överväger att gå tillbaka till 5 nomineringar igen.

Det var efter att "The Dark Knight" inte blev Oscarsnominerad 2008, som akademien ändrade antalet till 10. Deras motivering var att kunna få en bredare mix av de nominerade filmerna. Men nu inser akademien att deras försök inte gett det resultat man har eftersträvat.

- De har gjort ett försök, men det har inte gett oss något, säger en källa till branschtidningen.

Akademiens argument till att överge det högre antalet med nomineringar är att det har resulterat i att priset har blivit urvattnat. Beslutet om att gå tillbaka till fem nomineringar kan fattas redan vid nästa möte, som äger rum 24 mars.
| 4 mars 2015 11:00 |