Spel

Skribent

Vanja Tomin

23 april 2022 | 18:00

Anställda hos Nintendo of America rapporterar om dålig arbetsmiljö

Klagomål om dålig lön och oförmåga att uttrycka meningsskiljaktigheter: "De vill kontrollera dig som att du är tillsvidareanställd, men vill inte behandla dig som en tillsvidareanställd."
Ett klagomål som nyligen lämnades in till National Labour Relations Board (Förenta staternas motsvarighet till Arbetsdomstolen) anklagar Nintendo of America och bemanningsbyrån Aston Carter för övervakning, repressalier och andra orättvisa arbetsmetoder gentemot sina konsulter. Kotaku.com har talat med nio nuvarande och tidigare anställda vid Nintendo of Americas huvudkontor i Redmond, Washington. 
 

Uppsagd efter fråga om fackföreningar

 
Enligt fyra källor kommer klagomålet, som först rapporterades av Axios, efter att en kontraktsanställd konsult talade öppet om fackföreningar på ett möte. Under mötet, som ägde rum i februari 2022, efterfrågades en allmän kommentar om fackföreningar inom spelbranschen. Detta hände under den "öppna" frågestunden i slutet av mötet. Anledningen till att samtalsämnet kom upp var bland annat för att Vodeo Games, en mindre indie-spelstudio, nyligen blev den första spelstudion i Amerika att fackligt organisera sig. Även mjukvarutestare hos Activision har börjat organisera sig fackligt.
 
Den kontraktsanställde som ställt den allmänna frågan blev uppsagd kort efter mötet. Detta för att denne ansågs ha brutit mot företagets sekretessavtal genom ett uttalande på sociala medier. Andra kontraktsanställda talar nu om att de känner sig respektlöst utnyttjade av sin uppdragsgivare. 
 
 
Large 03a7fdf8c25c9870ea9266911dbaa2c0 mushroom
 
Nintendo skrev i ett uttalande den 21 april 2022: "Vi är medvetna om klagomålet som lämnades in till National Labour Relations Board av en konsult som tidigare sagts upp för avslöjande av konfidentiell information, och inte av någon annan anledning. Nintendo känner inte till några försök till fackföreningar eller relaterad aktivitet och har för avsikt att samarbeta med den utredning som utförs av National Labour Relations Board. Nintendo är fullt engagerade i att erbjuda en välkomnande och stödjande arbetsmiljö för alla våra anställda och konsulter. Vi tar anställningsfrågor på största allvar."
 
Men källor säger till Kotaku att inlägget på sociala medier i fråga var extremt vagt, och baserat på disciplinära åtgärder som de hade sett tidigare inom företaget, skulle det i bästa fall ha motiverat en varning för den kontraktsanställde konsulten. Källorna hävdar att konsulten fick vedergällning för kommentaren under mötet som ägde rum i februari. 
 

Konsulter bemöts med ojämlikhet 

 
Problemet går djupare än bara ett fall. För många är chansen att arbeta för det högaktade företaget bakom Super Mario, Zelda och andra klassiker, en dröm som går i uppfyllelse. Men för de hundratals kontraktsanställda konsulter hos Nintendo of America upplevs det mer som en mardröm. Företagskulturen sägs genomsyras av dåligt bemötande och konsulter behandlas som andra klassens arbetare.
 
Anställda som Kotaku pratade med beskriver ett system där kontraktsanställda roterar hos externa bemanningsbyråer på 11 månaders-kontrakt, med obligatoriskt två månaders paus emellan. De kan ansöka om arbetslöshetsersättning under den tiden, men förblir utan tillgång till hälsoförmåner, och avbrott mellan kontrakten kan ibland vara mycket längre. Denna typ av obligatoriska avtalsbrott är något som Microsoft är berömt för. Micrsoft förlorade dock 97 miljoner dollar i en rättegång mot flera tusen anställda som blev utnyttjade som "permanent" behovsanställda. 
 
 
Många kontraktsanställda uppger att de tjänar så lite som $16 i timmen, vilket är mindre än minimilönen i vissa städer i Amerika, en handfull kontraksanställda tjänar över $20 men det är sällsynt. Samtidigt tillkännagav konkurrenten Activision Blizzard nyligen att de erbjuder alla sina konsulter tillsvidareanställning med fulla förmåner. Detta i samband med en insats från "Call of Duty Warzone"-spelstudion, Raven Softwar, som organiserat sig fackligt och kämpat för bättre arbetsvillkor inom spelbranschen. 
 

Dags att börja ge spelföretag "Fairtrade" stämpel

 
Den senaste tidens tumult hos flera spelstudios arbetsförhållanden har ställt svåra frågor om till exempel varför ett av de mest älskade spelföretagen som Nintendo, inte arbetar aktivt emot otrygga anställningar i en tid med rekordvinster. Företagen förlitar sig på en stor grupp av kontraktsanställda inom produkttester, kundservice och andra avdelningar utan att tillhandahålla någon sjukförsäkring, möjlighet att utvecklas, rätt till fast anställning och även mer erkännande, såväl internt som offentligt.
 
Livsmedel kan idag få en "Fairtrade"-stämpel, vilket är en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. När vi till exempel köper kaffe, te eller bananer, kan vi välja att köpa en "Fairtrade"-produkt för några kronor extra och samtidigt stötta de anställdas arbetsvillkor och rätten till kollektivavtalsenlig lön samt andra förmåner. 
 
Enligt min mening borde ett liknande system införas inom spelindustrin, så att vi som konsumenter vet att bakom varje spel har alla involverade fått rätt betalt, rätt antal semesterdagar, sjukförmåner och möjlighet till tryggare anställningsformer. 
 
Kotakus rapport går in mer utförligt på fler berättelser från personal och uppenbara problem hos Nintendo of America, läs mer om det här.
| 23 april 2022 18:00 |