• Code of Honor (2016) Övrig medverkande
  • 666 Park Avenue (2012-2013) Övrig medverkande
  • Seven Psychopaths (2012) Övrig medverkande
  • American Horror Story (2011-) Övrig medverkande
  • You and I (2011) Övrig medverkande
  • Mumintrollet och kometjakten (2010) Övrig medverkande
  • Iron Man 2 (2010) Övrig medverkande
  • Surrogates (2009) Övrig medverkande
  • Americanizing Shelley (2008) Övrig medverkande