Film

Skribent

Kim Nilsson

13 januari 2010 | 10:15

Vatikanen kritiserar "Avatar"

Vatikanen har inte mycket över för Hollywood-filmer. Senaste kritiken riktas mot ”Avatar”.

Att Vatikanen är en konservativ stat är ingen hemlighet, men frågan är om de inte går lite väl långt i sin senaste kritik mot "Avatar".

Enligt The Hollywood Reporter vänder man sig emot att filmens budskap att dyrka naturen kan ersätta religion.

Dessutom menar de att själva historien är rätt larvig.

| 13 januari 2010 10:15 |