Skribent

Kim Nilsson

11 mars 2010 | 14:52

Svenska filmcensuren avskaffas

Den svenska filmcensuren avskaffas. Enligt en lagrådsremiss ska åldergränserna på bio finnas kvar medan möjligheten att klippa i film för vuxna tas bort helt.

Statens biografbyrå har länge velat avskaffa sig själva och nu verkar den önskan infrias. Enligt TT Spektra så ska en lagrådsremiss se till att åldergränserna ska finnas kvar, men att det blir förbjudet att klippa i film för vuxna.

Åldersgränserna ska i stället skötas av en helt ny myndighet som ansvarar för mediefrågor kring barn och ungdomar.

Om allt går igenom kan de nya omständigheterna börja gälla 2011, 100 år efter att censuren infördes i Sverige.

| 11 mars 2010 14:52 |