Skribent

Kim Nilsson

31 mars 2010 | 10:11

SF Bio hotar lämna filmavtalet

SF bio hotar att lämna det svenska filmavtalet. Man anklagar Svenska filminstitutet för att skada både näringen och filmproduktionen.

Som MovieZine skrev i slutet av förra året var det många turer kring det svenska filmavtalet som till slut förlängdes, men inte skrevs om.

Nu kan det bli en ny konflikt angående det omtalade avtalet när SF Bio anklagar Svenska filminstitutet för att "slå undan fötterna för bionäringen".

Dagens Nyheter skriver att SF inte gillar att filminstitutet vill att man ska kunna beställa hem DVD och filmvisning direkt till hemmet, framför att se dem på biograferna.

Om det inte blir någon ändring hotar SF Bio att helt lämna filmavtalet som innebär man tar ut en tioprocentig avgift på biografbiljetterna, som Svenska filminstitutet fördelar till svensk filmproduktion.

| 31 mars 2010 10:11 |