Scorsese tror på dramer i 3D

3 Mars 2010 | 15:02

Scorsese tror på drama i 3D

Martin Scorsese tycker att 3D-mediet går att använda i alla filmgenrer. Han tror att även dramafilmer kommer att bli i en tredje dimension i framtiden.

I en artikel om just 3D-trenden av Associated Press liknar Scorsese det senaste uppsvinget med när man införde färg i filmerna på 30-talet.

Han både tror och tycker att det snart ska börja användas 3D i dramafilmer, som till exempel "Precious".

Vad tror ni om dramafilmer i 3D?