Klipp

Skribent

David Sjögren

6 juli 2015 | 20:00

Peakade specialeffekterna på 90-talet?

Enligt WETA-effekten är dagens specialeffekter sämre än 90-talets.
Utvecklingen av digitala specialeffekter går ständigt framåt och filmskapare får större möjligheter att åstadkomma saker som tidigare varit svåra eller helt omöjliga. Men är allt med denna utveckling positivt? Följande klipp argumenterar för att så inte är fallet, och att den ökade användningen av specialeffekter gjort dagens blockbusters både falska och mindre trovärdiga.


Ett av argumenten för den så kallade WETA-effekten är att man i de datorskapade effekternas begynnelse använde dessa endast för enstaka objekt, t ex en varelse, medan bakgrundsmiljö och skådespelare förblev verkliga. I och med att effektanvändningen var så pass begränsad kunde effekterna användas för att på mer delikat vis infoga konstgjorda detaljer i verkliga omgivningar, utan att känslan av autencitet går förlorad, snarare än att skapa en helt konstgjord helhetsmiljö.

YouTube-användaren StoryBrain, som gjort klippet, menar också att specialeffektsanvändningen har gått så långt att våra hjärnor (undermedvetet) uppfattar många av dagens filmer som overkliga och att vi därmed reagerar mindre kraftigt. Vidare argumenterar han för att CGI-tunga scener må vara vackra, imponerande och storslagna, men att de också blir falska och mindre tilltalande för våra naturliga instinkter. Vi påverkas mer av verkliga miljöer som vi kan känna igen oss i än av overkliga, om än mer spektakulära, sådana.

Problemet är alltså att skönhet och storslagenhet prioriteras över trovärdighet. Resultatet är att dagens filmer (och då framförallt actionfilmer) är ytligare och mindre trovärdiga (för våra hjärnors reaktionsprocesser).

Håller ni med om teorin eller har ni motargument?
| 6 juli 2015 20:00 |