• Tunna blå linjen (2021-) Huvudroll
  • Atlantic Crossing (2020-) Övrig medverkande
  • Top Dog (2020-) Övrig medverkande