Film

Skribent

Alexander Kardelo

16 oktober 2013 | 16:01

Biografer lyfter fram film som lyfter fram kvinnor

Finns det två namngivna kvinnor i filmen, som talar med varandra, om något annat än en man?

Det låter som en no-brainer men faktum är att de flesta filmer, stora som små, misslyckas med att ge kvinnliga karaktärer namn eller något vettigt att samtala om. En rad svenska biografer hoppas ändra på det.

- Det är idag en enorm obalans gällande vems historier och perspektiv som är synliga på bioduken och A-märkningen är ett sätt för oss medvetandegöra oss själva, vår publik, distributörer och andra vi samarbetar med, säger Ellen Tejle och Katja Uneborg, föreståndare på Bio Rio i Stockholm.

Tillsammans med Röda Kvarn i Helsingbord, Bio Roy i Göteborg och Spegeln i Malmö ska de börja A-märka filmerna som klarar det så kallade Bechdel-testet. A som i Approved.

Maria Larsson Guerpillon från organisationen WIFT (Women in Film & Television) stödjer idén:

- Bechdeltestet kom till för nästan 30 år sen, så egentligen borde det idag vara en "icke-fråga". Men tyvärr har inte den önskvärda förändringen skett. Med samarbetet kring A-märkningen hoppas vi påskynda denna process.

I helgen lanseras A-märkningen på respektive biograf med bl.a. visningar av de godkända filmerna "The Heat" och "Hotell". Läs mer på: www.a-märkt.se »

| 16 oktober 2013 16:01 |