• Nära ögat! (2018) Regissör
  • Reality (2014) Regissör
  • Wrong Cops (2014) Regissör
  • Wrong (2012) Regissör
  • Rubber (2010) Regissör
  • Steak (2007) Regissör