Film

Skribent

MovieZine

21 september 2015 | 13:35

Storsatsning på svensk film från 2017

Alice Bah Kuhnke lovar ny filmpolitik som ”öppnar upp för fler röster och berättelser”.
Regeringen investerar totalt 359 miljoner kr på kultursektorn i budgetpropositionen för 2016. Utöver detta aviseras även en stor satsning på svensk film 2017, enligt ett pressmeddelande. Regeringens satsning på kultur kan jämföras med 2015 års budget där ökningen var 28 miljoner.

Regeringen beräknar att det statliga anslaget för filmstödet till svensk film tillförs 25 miljoner kronor redan 2016 och 235 miljoner kronor årligen 2017 och 2018. 

I det ökade anslaget ingår en särskild satsning på 25 miljoner kronor årligen under 2016–2019 för att stärka mindre biografer på landsbygden och i mindre orter.

– I dag visar vi att regeringen menar allvar med att satsa på mer kultur till fler. Nu kommer fler barn och unga få en chans att prova på att skapa musik eller stå på scen. Våra museer öppnar upp för nya grupper i hela landet och den nya filmpolitiken öppnar upp för fler röster och berättelser, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
| 21 september 2015 13:35 |