Film

Skribent

Emma

19 oktober 2013 | 21:01

Kapten Phillips – hjälte eller svikare med dödslängtan?

Nu kommer motstridiga uppgifter från den faktiska besättningen om "Captain Phillips" sanningshalt.

I bioaktuella "Captain Phillips" spelar Tom Hanks den alldaglige familjefadern Richard Phillips som arbetar som sjökapten. Hans fartyg blir kapad av pirater när det befinner sig utanför den somaliska kusten, och kaptenen låter sig tillfångatas för att rädda den övriga besättningen. Filmen har tagits emot med hyllningar och lovord från nästan alla håll, och dess verklighetsbaserade grund har framhållits som en av dess främsta meriter.

Men nu kommer uppgifter att alla inte stämmer in i hyllningarna. Filmen är baserad på kaptenens egna memoarer, och flera ur besättningen går nu ut och säger att han inte alls varit helt sanningsenlig i sina minnen.

Verklighetens kapten Phillips ska till skillnad från filmens kapten inte alls ha varit särskilt noggrann med säkerheten ombord. Besättningen menar att han visade arrogans mot pirathotet, och gick in i attacken med en attitud som liknade dödslängtan. Trots flera varningar om kapningar och en uppmaning att hålla sig 600 engelska mil utanför den somaliska kusten åtlyddes inte och fartyget ska vid kapningen ha befunnit sig 240 engelska mil från kusten.

– Besättningen hade bönat och bett att kaptenen inte skulle gå så nära den somaliska kusten, men han sade åt de matt han inte lät sig skrämmas eller tvingas segla undan från kusten av pirater, berättar Deborah Waters, advokaten som representerar besättningen i den stämning de lämnat in mot rederiet, på grund av faran de utsattes för.

Dessutom menar besättningen att det fanns en utförlig antipiratplan från den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) om hur de skulle agera om de blev attackerade av pirater. De skulle bland annat stänga av båtens drift och gömma sig i maskinrummet. Kapten Phillips ska ha sagt att han aldrig tagit del av någon sådan. Istället var det fartygets maskinchef som såg till att få ned besättningen i maskinrummet, och som övermannade en av piraterna. Men besättningen menar att kaptenen hade sett planen.

– Han ville inte ha någonting med den att göra därför att det inte var hans plan, säger en man i besättningen, enligt New York Post.

Kapten Phillips ska till och med ha varit ökänd som kapten i minst 12 år innan händelsen, som en butter och självgod person.

Än så länge är beskrivningen av kaptenen så långt ifrån Tom Hanks skildring av honom som det bara går. Men andra röster försvarar kaptenen. Båtens styrman Shane Murphy säger att filmen är korrekt, och menar att de som klagar tillhörde den olicensierade besättningen, som hade låg rang och betydligt mindre utrymme i filmen än vad befälen hade.

Murphy kan inte uttala sig i övrigt om vad som faktiskt hände på fartyget eftersom det pågår en rättslig utredning efter att en del av besättningen stämt rederiet för vad som hände under kapningen 2009.

| 19 oktober 2013 21:01 |