• Shadowlands (1993) Övrig medverkande
  • Huset Eliott (1991-1993) Övrig medverkande