• Flygplan (2013) Övrig medverkande
  • Good Burger (1997) Övrig medverkande
  • Klappjakten (1996) Övrig medverkande
  • First Kid (1996) Övrig medverkande
  • The Meteor Man (1993) Övrig medverkande
  • Coneheads (1993) Övrig medverkande
  • Tuffa tag på plan! (1991) Övrig medverkande
  • Dotter på vift (1987-1993) Övrig medverkande