• Surf's Up 2: WaveMania (2017) Övrig medverkande
  • Scooby-Doo! And WWE: Curse of the Speed Demon (2016) Övrig medverkande
  • Lemmy (2010) Övrig medverkande
  • Blade: Trinity (2004) Övrig medverkande