• Tidvågen (2009) Huvudroll
  • Timecrimes (2008) Övrig medverkande