• Salem's Lot (1979) Övrig medverkande
  • Stridsplanet Galactica (1978) Övrig medverkande
  • Omen II (1978) Övrig medverkande
  • De hänsynslösa (1964) Övrig medverkande
  • Våld i mörker (1948) Huvudroll
  • Den mörka spegeln (1946) Huvudroll
  • En friare i societén (1938) Huvudroll
  • På västfronten intet nytt (1930) Huvudroll