• Smash (2012-2013) Övrig medverkande
  • The Virginity Hit (2010) Övrig medverkande