• Freaky Friday (2003) Övrig medverkande
  • The Chosen (1981) Övrig medverkande
  • Kärlek utan gräns (1981) Övrig medverkande och övrig medverkande