• Country Strong (2011) Övrig medverkande
  • Ernest bakom lås och bom (1990) Övrig medverkande
  • Ernest räddar julen (1988) Övrig medverkande