• Travelers (2016-2018) Huvudroll
  • Knife Fight (2012) Övrig medverkande
  • Perception (2012-2015) Huvudroll
  • Who Is Clark Rockefeller? (2010) Huvudroll
  • My One and Only (2009) Övrig medverkande
  • Alien Trespass (2009) Huvudroll
  • The Andromeda Strain (2008) Huvudroll
  • The Audrey Hepburn Story (2000) Övrig medverkande
  • Holy Man (1998) Övrig medverkande
  • Will & Grace (1998-) Huvudroll