• Old (2021) Övrig medverkande
  • The Devil all the Time (2020) Övrig medverkande och övrig medverkande
  • Unga kvinnor (2019) Övrig medverkande
  • Babyteeth (2019) Huvudroll