• [REC] 3 Génesis (2012) Huvudroll
  • Art Heist (2004) Övrig medverkande