• Fosse/Verdon (2019) Övrig medverkande
  • Game Over, Man! (2018) Övrig medverkande
  • Easy (2016-2019) Övrig medverkande
  • Loitering with Intent (2014) Övrig medverkande
  • You're the Worst (2014-2019) Huvudroll
  • Sånger från Manhattan (2014) Övrig medverkande
  • Livet på Orange Drive (2012) Övrig medverkande
  • The List (2008) Övrig medverkande