DEBATT

Skribent

Gäst

15 april 2016 | 06:00

Regeringen straffbeskattar bionöjet

Regeringens biofientliga politik slår hårt mot svenska filmskapare, skriver Niklas Wykman och Olof Lavesson.
Biobesök är ett brett kulturnöje för såväl unga som äldre. Nu vill S-MP-regeringen straffa biobesökarna genom att fyrdubbla momsen på biobiljetter. Biobesöket är en upplevelse, lik teater, cirkus eller museibesök. Att regeringen nu vill straffbeskatta just filmen är fel.
 
I regeringens budgetproposition återfinns ingenting om den tidigare utlovade filmmiljarden, inte heller något av det utlovade stödet till svensk filmproduktion. Kvar är bara skattehöjningen på biobesök. Skattepålagan på 240 miljoner kronor från svenska biobesökare går istället till en satsning på slopad entréavgift vid ett antal statliga muséer.

I en rapport från Boston Consulting Group beskrivs hur andelen svenska filmer som täcker sin produktionsbudget minskat från 21 procent till 14 procent under föregående år.  Det gör att producenter, finansiärer och distributörer idag är mer beroende av inkomster från biografvisningar. Regeringens biofientliga politik slår undan fötterna inte bara för landets biografer utan även för svenska filmskapare.
 
Karl XII blev aldrig buren på bår hem till Sverige den där kalla vintern 1718, som avbildas på Gustaf Cederströms kända tavla som hänger på Nationalmuseum i Stockholm. Tavlans motiv är inte en realistisk skildring av händelsen, utan en diktad hyllning till den döde kungen. Precis som den fiktiva skildringen om Shmis son, en pojke med sådana krafter att han tros kunna bringa fred i galaxen (vilket misstag!). Båda historierna bidrar till att väcka fantasi och nyfikenhet hos ung som gammal. Båda är kultur. Men regeringen vill sponsra den som gillar tavlan, och straffa den som uppskattar filmen.
 
Under alliansregeringens infördes digitaliseringsstödet, som lett till att 97 procent av landets biografer idag är digitaliserade. Det ökar tillgängligheten för personer med syn- och hörselnedsättning, såväl som upplevelsen för alla biobesökare. Det arbetet vill vi fortsätta.
 
Vi vill se mer kultur från fler kulturskapare som riktas mot en bredare publik. Regeringen beskattar filmen som en undermålig kulturupplevelse och försätter svensk filmproduktion i en situation av osäkerhet genom att straffbeskatta biobesöket.
 
En underbar jävla julklapp redan i april vore om regeringen drog tillbaka straffbeskattningen av filmen.
 
Niklas Wykman (M), skattepolitisk talesperson                     
Olof Lavesson (M), kulturpolitisk talesperson
| 15 april 2016 06:00 |