Skribent

Kim Nilsson

1 oktober 2009 | 17:41

Det svenska filmavtalet förlängs

Det omstridda avtalet som säger hur svensk film ska finansieras, föreslås bli förlängt. En del ändringar ska dock vara på gång.

Det svenska filmavtalet finansierar ny film genom pengar från vissa tv-bolag och biografer, som betalar in en avgift på tio procent av biljettintäkterna. Men många kritiker menar att både dvd-distributörer och internetoperatörer, som i dag får de största filmintäkterna, också borde vara med i avtalet.

Mats Svegfors, vd för Sveriges radio och som utreder om avtalet ska vara kvar, sa i dag till Kulturnytt på Sveriges radio att han föreslår en del förändringar i det omstridda avtalet.

Det betyder i sin tur att avtalet förlängs, det skulle ha gått ut om drygt ett år, medan Svegfors öppnar för att skrota det helt till förmån för en ny filmpolitik i framtiden.

| 1 oktober 2009 17:41 |