Film

Skribent

Rebecca Unnerud

27 augusti 2013 | 13:01

Anna Odell om återträffen hon inte var bjuden till

Konstnären Anna Odells första långfilm har premiär på filmfestivalen i Venedig om några dagar. "Återträffen" handlar om mobbing och utgår från hennes egna erfarenheter av att vara mobbad under skoltiden.

Anna Odell gjorde ett minst sagt uppmärksammat konstprojekt 2009 vid namn "Okänd, kvinna 2009-349701". På Svenska filminstitutets presentation av höstens filmer berättade Anna Odell att hennes spelfilm, som tagit 2,5 år att göra, egentligen skulle blivit ännu ett konstprojekt. 

- Jag har länge tänkt att jag har velat jobba med mobbing, jag blev själv mobbad som barn och som vuxen har jag börjat relatera till det som har varit. Jag hade först tänkt göra en dokumentation över klassåterträffen men på omvägar fick jag höra att min gamla klass redan hade haft en återträff. Alla var bjudna utom jag, berättar Anna Odell från scenen.

Då bestämde hon sig för att istället dramatisera en återträff.

"Återträffen" är ett samtidsdrama om en klassåterträff, 20 år efter att eleverna slutat grundskolan och gått skilda vägar. Feststämningen störs dock av gamla konflikter som bubblar upp till ytan igen och sanningar och styrande hierarkier börjar ifrågasättas. Filmen rör sig i gränslandet mellan fiktion och verklighet. Anna Odell spelar sig själv medan hennes klasskamrater görs av skådespelare.

Anna Odells "Återträffen" har valts ut till Kritikerveckan i Venedig. Kritikerveckan är en sidosektion till huvudtävlingen under festivalen. Festivalen pågår 28 augusti till 7 september. Filmen har biopremiär 15 november.

| 27 augusti 2013 13:01 |