Skribent

Mats Karlsson

16 februari 2011 | 12:41

2010 blev ett stabilt bioår

Stabilitet i besökssiffrorna, starkt 3D-format och fortsatt framgång för svensk film – det är ett par av kännetecknen när bioåret 2010 sammanfattas.

- Efter ett otroligt starkt bioår 2009 landade 2010 års siffror på en mer normal nivå. Det gäller även besöken på svensk film. Digitaliseringen av biograferna diskuterades flitigt under det gångna året. Vid årsskiftet var 140 av 831 salonger utrustade med den nya 2K-tekniken. Vid sidan av arbetet mot ett nytt filmavtal är digitaliseringen av landets biografer den kanske enskilt viktigaste filmpolitiska frågan, säger Bengt Toll, tf VD på Svenska Filminstitutet.

Bioåret 2010 visar fortsatt stabilitet över tid vad det gäller besök - siffran ligger strax över genomsnittet för de senaste fem åren. Ackumulerat januari - december uppgick biobesöken till 15 820 206.

Även om förhållandevis få biografsalonger ännu är 3D-utrustade, uppvisade 3D-formatet en stark tillväxt under året. Andelen ökade från 3,9 procent till 15,1 av de totala biobesöken och uppgick till drygt 2 390 000 besök under året.

Besöken till svenska filmer uppgick under 2010 till över tre miljoner, precis som under större delen av 2000-talet. Den svenska marknadsandelen under 2010 blev 20,8 procent.

| 16 februari 2011 12:41 |