• Första gången jag såg dig (1941) Övrig medverkande