• American Ninja (1985) Övrig medverkande
  • Stryker (1983) Övrig medverkande