• A Dog's Way Home (2019) Övrig medverkande
  • Nio liv (2016) Övrig medverkande
  • The Confirmation (2016) Övrig medverkande
  • A Mother's Instinct (2015) Övrig medverkande
  • Fargo (2014-) Övrig medverkande