• Body Bags (1993) Övrig medverkande
  • Sign O' The Times (1987) Huvudroll