• P.K. (2014) Huvudroll
  • Slumdog Millionaire (2009) Huvudroll
  • Mixed Doubles (2006) Huvudroll
  • Raghu Romeo (2004) Huvudroll
  • Love Stories (2000) Övrig medverkande
  • Bandit Queen (1994) Övrig medverkande