• Hatet, hotet och hämnden (1977) Övrig medverkande
  • De älskande (1958) Övrig medverkande