• Roy Colt and Winchester Jack (1975) Övrig medverkande
  • De fördömda (1969) Övrig medverkande
  • 50.000 dollar för Arizona Colt (1966) Övrig medverkande