• Under brinnande segel (1962) Övrig medverkande
  • Vår franska fröken (1960) Övrig medverkande