• Resolution (2012) Huvudroll
  • Air Guitar Nation (2007) Övrig medverkande