• Amundsen (2019) Övrig medverkande
  • Lyckolandet (2018-) Övrig medverkande
  • Gränsland (2017) Övrig medverkande
  • Tordenskjold & Kold (2016) Övrig medverkande
  • Kampen om tungvattnet (2015) Övrig medverkande