• Tyst vittne (1995) Övrig medverkande
  • Ofullbordat stycke för mekaniskt piano (1977) Övrig medverkande